Magyar Falu Program

magyar falu program

Európa a polgárokért

A « Európai állampolgárság- örökség a jövőnek- az Ákosfalvi testvértelepülések találkozója»
projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért”
program keretében

További információ :

Pályázati dokumentum letöltés

Meghívó - Falunap 2018 2018. augusztus 05. vasárnap, 14:40

Dénesfa Község Képviselő testülete nevében tisztelettel meghívom Önt és kedves családját

2018. augusztus 11-én tartandó

Falunapi rendezvényünkre

 

Programok

10:00 U19 bajnoki labdarúgó mérkőzés

12:00 Felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés

14:00 Ebéd - Szakácsaink mindenkit finom ízekkel várnak

15:15 Megnyitó - Takács Lajos polgármester

15:30 Dénesfai Rózsadomb Óvoda gyermekműsora

16:00 Nicki Fergeteg - Néptánc-bemutató

16:45 Répcementi Citerazenekar Gyóró előadása

17:30 "Asszonykám adj egy kis kimenőt" - Az Operett Voice Társulat produkciója

18:30 Veszkényi Dalkör vidám hangjai

20:00 Sihell Ferry és Henna fellépése

Ezután: Bál hajnalig

21:00 Tombola, Fődíj: LCD Televízió

Tombola díjak: Támogatói felajánlások

 

A rendezvény idején: 

Zöld Mária kiállítása látható a Kultúrházban

csíkszeredai származűsú, 30 éve Vitnyéden élő amatőr festőmávész

Falu-múzeumunk szabadon látogatható

Gyermekeknek: ugráló vár, íjászat, arcfestés, csillám-tetoválás

 

A meghívó ide kattintva letölthető

A Kormány 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata 2017. december 28. csütörtök, 18:06

A Kormány 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata
egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő
előirányzat-átcsoportosításokról

 

 A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének

a) a 68. Az  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása címmel,

b) a 69. Nagykőrös Város feladatellátásának támogatása címmel,

c) a 70. Borsodgeszt Község feladatellátásának támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter

Határidő: azonnal

 

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli

a) a Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 68. Az  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása cím javára 17 897 030 177 forint,

b) a Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére 300 000 000 forint és a  XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére további 300 000 000 forint, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 69. Nagykőrös Város feladatellátásának támogatása cím javára összesen 600 000 000 forint,

c) a Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 70. Borsodgeszt Község feladatellátásának támogatása javára 50 000 000 forint

1. melléklet szerinti, egyszeri átcsoportosítását;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter belügyminiszter

Határidő: azonnal

 

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter

a) a 2. pont a) alpontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére, a 2. mellékletben meghatározott települési önkormányzatok részére, az  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott 2017.  évi pályázata alapján, a  pályázati kiírásban foglalt felhasználásra és elszámolásra vonatkozó elvek mentén, a 2. melléklet szerint meghatározott támogatási célra, támogatási intenzitással és összeggel, b) a 2.  pont

b)  alpontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére Nagykőrös Város Önkormányzata részére, a  2.  pont b)  alpontjában meghatározott összegben az  önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan fennálló fizetési kötelezettség teljesítése érdekében külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül,

c) a 2. pont c) alpontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére Borsodgeszt Község Önkormányzata részére, a  2.  pont c)  alpontjában összegben a  művelődési ház felújítása érdekében külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül,

támogatási előlegként, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján az érintett települési önkormányzatok részére költségvetési támogatást nyújtson;

 

4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.  pont szerinti költségvetési támogatást a  támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az érintett települési önkormányzatok számára;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: azonnal

5. egyetért azzal, hogy ha a  3.  pont szerinti költségvetési támogatás az  érintett települési önkormányzatok számára a  2017.  évben nem vagy nem teljes összegben kerül folyósításra, a  2018.  évben a  központi költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben azonos néven létrehozott címre e határozatot kell alkalmazni.

 

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

 

Dénesfa: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: 9 456 000

 

Köszönjük a kormányzatunknak!

 

„BURSA HUNGARICA 2018” ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2017. október 12. csütörtök, 21:31

„BURSA HUNGARICA 2018” ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Dénesfa Község Önkormányzata meghirdeti a BURSA HUNGARICA

FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT a 2018. évre.

Pályázati kiírásra az állandó dénesfai lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális

helyzetű fiatalok jelentkezhetnek „A” vagy „B” kategóriában.

Falunapon készült képek 2017. augusztus 15. kedd, 21:35

Az eseményen készült fotók megtekinthetők a galériában vagy

IDE KATTINTVA

A fotókat Németh György készítette. Köszönjük!

Meghívó - Falunap 2017 2017. augusztus 03. csütörtök, 22:47

Dénesfa Község Képviselő – testülete nevében tisztelettel meghívom Önt és kedves Családját a

2017. augusztus 12 – én

Az erdélyi Harasztkerékkel 15 éve fennálló testvér-települési kapcsolatunk jegyében tartandó Falunapi rendezvényünkre!

 

Helyszín: Dénesfa Községháza udvar

9365 Dénesfa, Fő u. 11.

 

Program

10.00 U19 bajnoki labdarúgó mérkőzés

12.00 Felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés

Közben: Begyújtunk az üstök alá - főzés kezdete

 

14.30 Ünnepi Szentmise a Kastély Kápolnában

Tóth Imre plébános celebrálásával

 

15:15 Dénesfai Rózsadomb Óvoda gyermekműsora

 

15:30 Megnyitó

Gyopáros Alpár Országgyűlési Képviselő Úr,

Takács Lajos polgármester köszöntője

 

15:45 Répcementi Citerazenekar Gyóró előadása

 

16.30 Szűcs Ákos énekel

 

17.15 „Húzzad csak kivilágos virradatig!”

Az Operett Voice Társulat produkciója

 

17.45 Veszkényi Dalkör vidám hangjai

 

18.30 Magyar Rózsa /Muzsika TV/ fellépése

 

19.15 Kaly mulatós műsora /Erdélyből/

Ezután: Mulatság hajnalig - Perlaky György

 

22.00 Tombola

1. díj: Kerékpár 2. díj: Fűnyíró

További díjak: Támogatói felajánlások

 

Folyamatos programok: 

légvár - lufi-hajtogatás - íjászat - szalmafonás - lovas-kocsizás

Lángos parti, a dénesfai Platán Nyugdíjas Klub és a Dénesfáért 

Egyesület közreműködésével

 

A meghívó letölthető ide kattintva!

Karácsonyi Üdvözlet 2016. december 20. kedd, 11:28

Karácsonyi üdvözlet

BURSA HUNGARICA 2017 - pályázati lehetőség 2016. október 21. péntek, 12:07

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2017
BURSA HUNGARICA 2017


Dénesfa Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2017 évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot Dénesfa területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók számára.

A pályázat benyújtásának helye: Dénesfa Község Önkormányzata 9365. Dénesfa, Fő u. 11.

A pályázat benyújtási határideje: 2016. november 8.

A részletes pályázati kiírás Dénesfa Község honlapján (www.denesfa.hu), valamint Dénesfa Község Önkormányzat hirdetőtábláján olvasható.

A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás Csizmazia Zsoltné igazgatási ügyintézőnél a Beledi Polgármesteri Hivatal (9343. Beled, Rákóczi u. 137.) 3. számú irodájában személyesen, vagy minden héten kedden 8,00 órától – 12,00 óráig Dénesfa Község Önkormányzatnál (9365. Dénesfa, Fő u. 11. ) illetve telefonon a 0696/594-170-es számon kérhető.

„A” típusú Bursa Ösztöndíj pályázat kiírás mellékelve, letölthető IDE kattintva.

Hirdetmény letölthető ide kattintva

Helyszínváltozás! 2016. október 21. péntek, 09:06

A 22-én, szombaton megrendezésre kerülő ünnepi IV. (Boldog) Károly királyunk koronázására megemlékező szentmise helyszíne a kedvezőtlen időjárás miatt megváltozott! 

Új helyszín: Cirák templom

Az időpont továbbra is: 2016. október 22. 10:00

 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

 „Ha minden mérkőzésnek előítéletek nélkül megyünk neki,

akkor bravúrokra lehetünk képesek.

Minden összecsapás új lehetőség mindenkinek,

hogy megmutassa valójában mire képes”

Király Gábor

 

Dénesfa Község Képviselő – testülete

nevében tisztelettel meghívom 

Önt és kedves Családját

2016. október 29 – én

tartandó

Műfüves kispálya átadó 

rendezvényünkre

 

Helyszín: Dénesfa Községház udvara

9365 Dénesfa, Fő u. 9-11.

 

Takács Lajos 

polgármester

 

Program

 

13.30

Himnusz

Köszöntő

Dénesfai Rózsadomb Óvoda műsora

13.45

Ünnepélyes pályaátadás, szalagátvágás

Átadja:

Gyopáros Alpár Országgyűlési Képviselő Úr

Horváth László Igazgató Úr, 
MLSZ Győr–Moson–Sopron Megyei Igazgatóság  

 

Pályát átveszi:

Takács Lajos Polgármester Úr

14.00

Pályaavató mérkőzések

ETO FC – Répcementi SE öregfiúk mérkőzés

Csorna SE – Dénesfa SE női futballmérkőzés

Beled SE – Répcementi SE utánpótlás korúak mérkőzése

16.00

Pályaavató buli

Fellép: Sihell Feri és Henna

Rendezvény után szeretettel várunk mindenkit egy 

pörköltre a pavilon alatt.

 

Meghívó letöltéséhez kattintson ide!

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>
Oldal: 2 / 23